elsaonline.com

Voice of the voiceless

Tuhan

2 min read

Oleh: Ahmad Fauzi sumber: navindutta.com Seandainya tuhan itu tidak ada, maka kita perlu menciptakannya. (Francois de Voltaire: 1694-1778) Tuhan  adalah...

2 min read

Oleh: Tedi Kholiludin sumber: navindutta.com Di tengah masyarakat perkotaan Hijaz, demikian ditulis Phillip K. Hitti, tahap pemujaan terhadap benda-benda langit,...