Jum. Okt 23rd, 2020

elsaonline.com

Voice of the voiceless

Dialog

3 min read

Oleh: Tedi Kholiludin Meski ada keharusan untuk berinteraksi dengan sangat minimal dengan sesamanya, tetapi manusia tetap perlu hidup. Dengan apa...

2 min read

Oleh: Shofiyul Burhan Alumnus Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Kitab karya Syeikh Kholil Muhyiddin, “Al-Bi’ah fi al-Fiqh al-Islamiy,” menarik untuk...